Ba sản phẩm thép của Việt Nam nằm trong danh sách các biện pháp tự vệ tạm thời của EU ( SSBY : CÔNG TY TNHH THÉP SATA )

25/07/2018/CÔNG TY TNHH THÉP SATA
Theo số liệu hải quan của Việt Nam, EU đã quyết định áp đặt các biện pháp tự vệ đối với việc nhập khẩu 23 loại sản phẩm thép, trong đó có 3 sản phẩm thép của Việt Nam trong danh sách.
Trước đó, EU đã tiến hành một cuộc điều tra tự vệ cho 28 sản phẩm thép nhập khẩu và công bố kết quả điều tra vào ngày 18/ 7 để xác định việc thiết lập hạn ngạch nhập khẩu riêng biệt cho 23 sản phẩm thép.
Ngoài ra, nếu tổng số lượng hàng nhập khẩu vượt quá giới hạn hạn ngạch, thuế suất 25% sẽ được áp dụng để bảo vệ ngành thép khu vực. Trong số 23 sản phẩm thép, 3 sản phẩm thép tại Việt Nam đã được bao gồm là thép cán nguội hợp kim và không hợp kim, thép thanh và tấm cán nguội không gỉ với hạn ngạch hạn ngạch là 1.318.865 tấn, 2.115.054 tấn và 476.161 tấn.
CÔNG TY TNHH THÉP SATA

Tư vấn: 0903.725.545