Báo cáo sơ bộ về việc cắt giảm sản lượng thép của Trung Quốc trong  tháng 10 ( Chuyên mục : báo giá tôn sàn deck )

Báo giá tôn sàn deck , chuyên mục : Báo cáo sơ bộ về việc cắt giảm sản lượng thép của Trung Quốc trong  tháng 10

Các biện pháp bảo vệ môi trường của Trung Quốc để hạn chế sản lượng tại các lò cao tiếp tục được áp dụng mạnh mẽ trong tháng 9 và tháng 10. Cho đến nay, việc cắt giảm sản lượng tại thành phố Hàm Đan thuộc tỉnh Hà Bắc dường như đã giảm bớt so với tháng 9, nhưng thành phố Đường Sơn đã bắt đầu thúc đẩy một sự khởi đầu sớm để cắt giảm sản lượng mùa đông. Dưới đây là báo cáo sơ lược các thông báo quan trọng được thực hiện trong tháng 9 và tháng 10:

Tháng Chín

– Thành phố Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc đã yêu cầu các nhà máy thép trên địa bàn tiếp tục cắt giảm 20-50% sản lượng lò cao, bắt đầu từ ngày 20 tháng 7. Tuy nhiên, vào đầu tháng 9, khoảng 14 nhà máy thép ở địa phương được báo cáo là đã khôi phục sản xuất tại 17 lò cao. Theo quận Guye của thành phố này, cắt giảm sản lượng trung bình của các nhà máy trên địa bàn đã được giảm xuống 21,7% từ mức 50% của tháng Tám. Tổng công suất gang thỏi không được sử dụng của Đường Sơn trong tháng 9 có lẽ đã được giảm đến mức thấp nhất từ 3,1-3,7 triệu tấn của tháng 8.

– Thành phố Hàm Đan tiếp tục cắt giảm 30-35% tại các lò cao ở địa phương, bắt đầu từ ngày 1 tháng 7, khiến công suất gang thỏi không được sử dụng vào khoảng 47.000 tấn/ngày, hay 1,41 triệu tấn/tháng.

– Xingtai đã ra chỉ thị cho Xingtai Iron and Steel ngừng hoạt động ba lò cao và dưới 450 mét khối từ ngày 15 tháng 8, và chỉ giữ lại lò cao của nhà máy có dung tích 1050 mét khối cho đến khi bắt đầu đặt lại nhà máy này, sẽ hoàn thành vào năm 2020.

– Thành phố Linfen thuộc tỉnh Sơn Tây đã bắt đầu cắt giảm 50% tại các lò cao từ ngày 1 tháng 9, sẽ kéo dài đến ngày 14/11. Công suất gang thỏi không sử dụng trong tháng 9 là khoảng 290.000 tấn.

– Thành phố Vu Hồ thuộc tỉnh An Huy đã yêu cầu hai nhà máy thép trên địa bàn giảm tỷ lệ sử dụng lò cao xuống 50% trong thời gian từ ngày 5-11 tháng 9. Khối lượng gang thỏi không sử dụng tổng cộng là 59.000 tấn.

– Trung Quốc đã ban hành các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí mùa đông 2018-2019 cho ‘2 + 26’ thành phố và đồng bằng FenWei (Sơn Tây, Thiểm Tây và tỉnh Hà Nam). Nhưng không có tỷ lệ phần trăm cắt giảm sản lượng thực tế nào được cấp cho chính quyền địa phương và các nhà máy thép.

Tháng Mười

-Thành phố Đường Sơn đã lên kế hoạch để kích hoạt cắt giảm sản lượng thép mùa đông từ ngày 1 tháng mười, sớm hơn một tháng rưỡi so với chính phủ trung ương chỉ thị thời gian bắt đầu là vào giữa tháng mười một. Tuy nhiên, đến ngày 12 tháng 10, Đường Sơn vẫn chưa tiết lộ chi tiết cắt giảm sản lượng. Nguồn tin từ hai nhà máy địa phương cho biết hiện nay họ đang hoạt động gần hết công suất, nhưng có lẽ sẽ bắt đầu cắt giảm sản lượng từ giữa hoặc cuối tháng Mười. Quận Guye đã yêu cầu các nhà máy trên địa bàn tăng cường cắt giảm sản lượng lò cao từ mức 21,7% trở lại 50% kể từ ngày 11 tháng 10.

– Cho đến nay, thành phố Hàm Đan chưa nhận được chỉ thị cắt giảm sản lượng cho tháng 10, điều này cho phép các nhà máy địa phương tranh thủ tăng cường sản xuất từ mức cắt giảm 30-35% lò cao vào tháng Chín, cho đến khi mức cắt giảm sản lượng mùa đông 42-51% có hiệu lực vào ngày 1 tháng 11.

– Thành phố Linfen thuộc tỉnh Sơn Tây sẽ tiếp tục cắt giảm 50% sản lượng lò cao trong tháng 10 đến hết ngày 14 tháng 11. Kế hoạch cắt giảm sản lượng mùa đông của thành phố này sẽ bắt đầu vào ngày 15 tháng 11, vẫn chưa được công bố.

– Một nhà máy thép lớn ở tỉnh An Huy sẽ thực hiện công tác bảo trì cho lò cao dung tích 2.500 m3 cho đến bốn tháng, bắt đầu từ tháng 10, để phù hợp với việc kiểm soát ô nhiễm không khí mùa đông.

– Tỉnh An Huy đã công bố kế hoạch bầu trời xanh ba năm, yêu cầu cắt giảm sản lượng thép mùa đông từ năm 2018. Nhưng không có khoảng thời gian hay tỷ lệ phần trăm cắt giảm sản lượng được tiết lộ.

– Đồng bằng sông Dương Tử (gồm thành phố Thượng Hải cũng như tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và An Huy) đã ban bố các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí mùa đông 2018-2019. Việc cắt giảm sản lượng thép đã được chỉ thị trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 2, nhưng không công bố tỷ lệ phần trăm cắt giảm.

Chuyên mục : Báo giá tôn sàn deck, Báo giá tôn sàn deck, Báo giá tôn sàn deck, Báo giá tôn sàn deck, Báo giá tôn sàn deck.

Tư vấn: 0903.725.545