LỜI KHUYÊN TÔN ĐỖ SÀN TÔN ĐỖ SÀN DECK TRONG THIẾT KẾ SÀN THÉP

Các công ty xây dựng đã sử dụng sàn thép ( nguyên liệu : tôn đỗ sàn tôn đỗ sàn deck ) với thành công đã được chứng minh trong 75 năm qua. Các đơn vị thiết kế công trình + công ty xây dựng đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia kỹ thuật từ các chuyên gia về sàn và ngành sản xuất boong để được tư vấn về cách tốt nhất để sử dụng sàn thép. Dưới đây là những gì họ đã nói với chúng tôi:
1. Tránh lưu giữ tôn đỗ sàn tôn sàn deck dài hạn hoặc không đúng cách trên các vị trí công việc. Chuyên gia thiết kế K.Gord cho biết: “Các sản phẩm tôn đỗ sàn, tôn sàn deck phải được lưu trữ trên mặt đất – ví dụ, trên hệ thống đường sắt – với một đầu được nâng lên hạ xuống dưới hệ thống thoát nước. Nếu không được bảo đảm bằng dây đai bó hoặc dải, sàn có thể được nâng lên trong gió mạnh, gây nguy hiểm.

Để ngăn chặn rỉ sét, các bó tôn đỗ sàn – tôn đỗ sàn deck phải được phủ bằng nhựa, tránh xa đường để tránh vũng nước văng và phun muối, và thông gió để tránh ngưng tụ.
2. Giữ cách nhiệt các tấm tôn đỗ sàn tôn sàn deck trong quá trình bảo quản tại nơi làm việc. Hãy chắc chắn rằng nó vẫn khô – và đừng để nó bị nén – cho đến khi vật liệu lợp mái vĩnh viễn được lắp đặt. Vật liệu cách âm âm thanh bị nhiễm chất hữu cơ có thể trở nên mốc và phải được thay thế.
3. Chỉ rõ nhu cầu các thiết kế trên bản vẽ đã được phê duyệt. Đây là trách nhiệm của người chuẩn bị bản vẽ thiết kế (thường là nhà thầu tôn đỗ sàn tôn đỗ sàn deck). Người có thẩm quyền phê duyệt (hoặc EOR hoặc GC) phải xác minh việc lắp đặt tạm thời đúng cách trước khi đổ bê tông xuống.

4.Các đinh tán cắt có thể được sử dụng làm phần đính kèm chính của sàn thép cho các nhân viên hỗ trợ và nên được chỉ định trên các bản vẽ sàn deck.Nên thiết lập khi các đầu tôn đỗ sàn tôn đỗ sàn deck đáp ứng, chẳng hạn như các mối nối ở phần tôn đỗ sàn và tôn sàn deck, để cung cấp sự gắn bó và đai lien kết hỗ trợ cho các đầu tấm đến từ cả hai phía của gối đỡ.

5. Các tấm tôn đỗ sàn và tôn sàn deck có thể không được hàn trực tiếp trên một đường nối sàn – chúng ta có thể chia ra các mối nối bằng việc cắt các tấm tôn để hình thành nên một dạng liên kết trong khi các mối nối tôn đỗ sàn có sự kết dính dựa trên các loại vít bắn có sẳn- nếu chúng được sử dụng làm phụ kiện sàn chính. Điều này có thể gây ra các tấm sàn để xé ra khỏi mối hàn trên đầu của bề mặt khi đặt bê tông.
5. Các sàn thép có thể phải được cài đặt và sử dụng như một nền tảng trước khi các đinh tán được cài đặt. Các kết nối khác sau đó sẽ được cài đặt trong quá trình cài đặt boong để cung cấp tệp đính kèm tối thiểu được chấp nhận được liệt kê trong tiêu chuẩn ANSI / SDI C-2011 và NC-2010.
6. Chi tiết đúng vị trí cuối trên mặt tôn đỗ sàn tôn đỗ sàn deck và bố trí stud có thể giúp, nhưng EOR phải đảm bảo rằng chiều rộng đầy đủ đã được cung cấp và người dựng phải đảm bảo rằng mọi người tuân theo Hiệp hội hàn thép theo chứng nhận kỹ thuật của tôn kẽm đỗ sàn tôn sàn deck JIS 3302 và các yêu cầu kỹ thuật khác về hàn và thiết kế bản vẽ.
Các công ty xây dựng đã sử dụng sàn thép ( nguyên liệu : tôn đỗ sàn – tôn đỗ sàn deck ) với thành công đã được chứng minh trong 75 năm qua. Các đơn vị thiết kế công trình + công ty xây dựng đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia kỹ thuật từ các chuyên gia về sàn và ngành sản xuất boong để được tư vấn về cách tốt nhất để sử dụng sàn thép. Dưới đây là những gì họ đã nói với chúng tôi:
1. Tránh lưu giữ tôn đỗ sàn tôn sàn deck dài hạn hoặc không đúng cách trên các vị trí công việc. Chuyên gia thiết kế K.Gord cho biết: “Các sản phẩm tôn đỗ sàn, tôn sàn deck phải được lưu trữ trên mặt đất – ví dụ, trên hệ thống đường sắt – với một đầu được nâng lên hạ xuống dưới hệ thống thoát nước. Nếu không được bảo đảm bằng dây đai bó hoặc dải, sàn có thể được nâng lên trong gió mạnh, gây nguy hiểm.
Để ngăn chặn rỉ sét, các bó tôn đỗ sàn – tôn đỗ sàn deck phải được phủ bằng nhựa, tránh xa đường để tránh vũng nước văng và phun muối, và thông gió để tránh ngưng tụ.
2. Giữ cách nhiệt các tấm tôn đỗ sàn, tôn sàn deck trong quá trình bảo quản tại nơi làm việc. Hãy chắc chắn rằng nó vẫn khô – và đừng để nó bị nén – cho đến khi vật liệu lợp mái vĩnh viễn được lắp đặt. Vật liệu cách âm âm thanh bị nhiễm chất hữu cơ có thể trở nên mốc và phải được thay thế.
3. Chỉ rõ nhu cầu các thiết kế trên bản vẽ đã được phê duyệt. Đây là trách nhiệm của người chuẩn bị bản vẽ thiết kế (thường là nhà thầu tôn đỗ sàn – tôn đỗ sàn deck). Người có thẩm quyền phê duyệt (hoặc EOR hoặc GC) phải xác minh việc lắp đặt tạm thời đúng cách trước khi đổ bê tông xuống.
4.Các đinh tán cắt có thể được sử dụng làm phần đính kèm chính của sàn thép cho các nhân viên hỗ trợ và nên được chỉ định trên các bản vẽ sàn deck.Nên thiết lập khi các đầu tôn đỗ sàn tôn đỗ sàn deck đáp ứng, chẳng hạn như các mối nối ở phần tôn đỗ sàn và tôn sàn deck, để cung cấp sự gắn bó và đai lien kết hỗ trợ cho các đầu tấm đến từ cả hai phía của gối đỡ.
5. Các tấm tôn đỗ sàn và tôn sàn deck có thể không được hàn trực tiếp trên một đường nối sàn – chúng ta có thể chia ra các mối nối bằng việc cắt các tấm tôn để hình thành nên một dạng liên kết trong khi các mối nối tôn đỗ sàn có sự kết dính dựa trên các loại vít bắn có sẳn- nếu chúng được sử dụng làm phụ kiện sàn chính. Điều này có thể gây ra các tấm sàn để xé ra khỏi mối hàn trên đầu của bề mặt khi đặt bê tông.
5. Các sàn thép có thể phải được cài đặt và sử dụng như một nền tảng trước khi các đinh tán được cài đặt. Các kết nối khác sau đó sẽ được cài đặt trong quá trình cài đặt boong để cung cấp tệp đính kèm tối thiểu được chấp nhận được liệt kê trong tiêu chuẩn ANSI / SDI C-2011 và NC-2010.
6. Chi tiết đúng vị trí cuối trên mặt tôn đỗ sàn tôn sàn deck và bố trí stud có thể giúp, nhưng EOR phải đảm bảo rằng chiều rộng đầy đủ đã được cung cấp và người dựng phải đảm bảo rằng mọi người tuân theo Hiệp hội hàn thép theo chứng nhận kỹ thuật của tôn kẽm đỗ sàn tôn sàn deck JIS 3302 và các yêu cầu kỹ thuật khác về hàn và thiết kế bản vẽ.

Tư vấn: 0903.725.545