Sản phẩm thép nào đang bị Canada xem xét áp biện pháp tự vệ ( SSBY : CÔNG TY TNHH THÉP SATA )

Sản phẩm thép nào đang bị Canada xem xét áp biện pháp tự vệ

 Mới đây, Bộ Tài chính Canada cho biết chính phủ nước này đang xem xét áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại tạm thời đối với 7 sản phẩm thép nhập khẩu nhằm bảo vệ ngành sản xuất trong nước.

Theo Cục phòng vệ thương mại, có 7 sản phẩm thép được Canada nêu tên trong quá trình điều tra áp dụng biện pháp phòng vệ.

 

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, giá trị xuất khẩu các sản phẩm từ sắt thép của Việt Nam sang Canada đạt hơn 6,04 triệu USD trong tháng 7, tăng khoảng 8,8% so với tháng trước và đưa giá trị xuất khẩu của 7 tháng đầu năm lên gần 33 triệu USD.

CÔNG TY TNHH THÉP SATA

Tư vấn: 0903.725.545