TÔN KLIPLOCK 700 HI-STRENGTH SATA

Một sự cải tiến của mái che cố định che giấu ban đầu với xương sườn đậm tạo ra sự lien kết mạnh mẽ tăng từ mặt phẳng. Đây là sản phẩm cao cấp đã giành được sự chấp thuận của FM Global.

Giấu cố định cung cấp tối cao watertightness
Có thể được sử dụng với hệ thống kết thúc và mở rộng LOK-KLIP®
Chiều rộng hữu dụng tối đa danh nghĩa: 700mm
Độ dốc mái tối thiểu: 1 ° (tùy thuộc vào thiết kế chi tiết)

Tư vấn: 0903.725.545